Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Giá Thành tiền
Bánh trung thu Tai Thong Malaysia
SET 5 : Nguyệt Thiên Chương Hộp 790,000 đ 0
SET 1 : Khúc Thụy Liên Hộp 770,000 đ 0
SET 2 : Khúc Thụy Liên Hộp 770,000 đ 0
SET 3 : Khúc Thụy Liên Hộp 770,000 đ 0
SET 4 : Nguyệt Thiên Chương Hộp 800,000 đ 0
SET 16.1 : Bách Nguyệt Đăng Hộp 380,000 đ 0
SET 16.2 : Bách Nguyệt Đăng Hộp 400,000 đ 0
Bánh trung thu Tai Thong nhập khẩu
Bánh trung thu Tai Thong cao cấp
SET 6 : Bách Linh Lung Hộp 1,330,000 đ 0
SET 7 : Bách Linh Lung Hộp 1,550,000 đ 0
SET 8 : Bách Linh Lung Hộp 1,330,000 đ 0
SET 9 : Bách Linh Lung Hộp 1,550,000 đ 0
SET 10 : Nguyệt Cát Tường Hộp 1,650,000 đ 0
Bánh trung thu Tai Thong LAVA cao cấp
Set 12: Hoàng Kim Lưu Hộp 950,000 đ 0
T2021/10 Set 13: Hoàng Kim Lưu Hộp 950,000 đ 0
SET 11 : Hoàng Kim Lưu Hộp 950,000 đ 0
SET 14 : Hoàng Kim Lưu Hộp 950,000 đ 0

Phí giao hàng tạm tính: 30.000 đ (*)

Tổng tiền: 0


(*) Phí giao hàng tạm tính trong khu vực nội thành TP.HCM