LÁ DỨA VỎ TUYẾT TRỨNG MUỐI THƯỢNG HẠNG

BÁNH TRUNG THU TAITHONG MALAYSIA NHẬP KHẨU LÁ DỨA VỎ TUYẾT TRỨNG MUỐI THƯỢNG HẠNG

1 BÁNH/ 180G

230,000 đ
DỨA TAKI VÀ DƯA LƯỚI FUJI VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (VỊ MỚI)

BÁNH TRUNG THU TAI THONG MALAYSIA DỨA TAKI VÀ DƯA LƯỚI FUJI VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (VỊ MỚI)

BÁNH/ 180G

230,000 đ
SEN TRẮNG TRỨNG MUỐI THƯỢNG HẠNG

Bánh trung thu Tai Thong tuyết Sen trắng trứng muối thượng hạng

180g/bánh

250,000 đ
SẦU RIÊNG MUSANG VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG

Bánh trung thu Tai Thong tuyết SẦU RIÊNG MUSANG VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG

180g/bánh

250,000 đ
LÁ DỨA TRỨNG MUỐI THƯỢNG HẠNG

Bánh trung thu Tai Thong tuyết Lá dứa trứng muối thượng hạng

180g/bánh

250,000 đ
DỪA TƯƠI VỊ CHENDOL VỎ TUYẾT

Bánh trung thu Tai Thong Dừa tươi vị Chendol vỏ tuyết

(Snow Skin Chendol Coconut)

180g/bánh

260,000 đ
XOÀI DÂU VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (vị mới)

Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống XOÀI DÂU VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG 

180g/bánh

240,000 đ