DỨA TAKI VÀ DƯA LƯỚI FUJI VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (VỊ MỚI)
  • DỨA TAKI VÀ DƯA LƯỚI FUJI VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (VỊ MỚI)

Bánh trung thu Tai Thong cao cấp

DỨA TAKI VÀ DƯA LƯỚI FUJI VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (VỊ MỚI)

230,000 đ

Còn hàng

BÁNH TRUNG THU TAI THONG MALAYSIA DỨA TAKI VÀ DƯA LƯỚI FUJI VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (VỊ MỚI)

BÁNH/ 180G

BÁNH TRUNG THU TAI THONG MALAYSIA DỨA TAKI VÀ DƯA LƯỚI FUJI VỎ TUYẾT THƯỢNG HẠNG (VỊ MỚI)

BÁNH/ 180G