SET 16.2 : Bách Nguyệt Đăng
 • 2 vị bánh tùy chọn
400,000 đ
SET 16.1 : Bách Nguyệt Đăng
 • 2 vị bánh tùy chọn
380,000 đ
SET 4 : Nguyệt Thiên Chương

Bộ lễ hộp bao gồm 4 vị bánh và 1 hộp trà:

 • Phượng Hoàng Mỹ Vị (Trứng Muối)
 • Sầu Riêng Musangking Thượng hạng 
 • Trà Xanh Trứng Muối Dẻo
 • Dứa Dẻo Đài Loan Trứng Muối
 • Trà Xanh Hoa Lài (10gr)
800,000 đ
SET 3 : Khúc Thụy Liên

Bộ lễ hộp bao gồm 4 vị bánh và 1 hộp trà:

 • Thập Cẩm Chà Bông Sốt Bào Ngư  (Trứng Muối)
 • Bạch Quả Mè Đen Ngũ Hạt 
 • Sen Trắng Thuần Khiết Trứng Muối
 • Thái Dương Nguyệt Vị (ít ngọt)
 • Trà Xanh Hoa Lài (10gr)
770,000 đ
SET 2 : Khúc Thụy Liên

Bộ lễ hộp bao gồm 4 vị bánh và 1 hộp trà:

 • Thập Cẩm Chà Bông Sốt Bào Ngư (Trứng Muối)
 • Sen Dừa Đậu Đỏ Đường Thốt Nốt 
 • Đậu Xanh Mè Đen Trứng Muối
 • Ngọc Bích Trứng Dẻo
 • Trà Xanh Hoa Lài (10gr)
770,000 đ
SET 1 : Khúc Thụy Liên
 • Phượng Hoàng Mỹ Vị (Trứng Muối)

 • Khoai Môn Trứng Dẻo Vạn Hạnh

 • Dứa Dẻo Đài Loan Trứng Muối

 • Đậu Đỏ Hoa Hồng Trứng Muối Dẻo

 • Trà Xanh Hoa Lài (10gr)770,000 đ
SET 5 : Nguyệt Thiên Chương

Bộ lễ hộp bao gồm 4 vị bánh và 1 hộp trà:

 • Thập Cẩm Chà Bông Sốt Bào Ngư (Trứng Muối)
 • Ngọc Bích Trứng Dẻo
 • Khoai Môn Trứng Dẻo Vạn Hạnh
 • Thái Dương Nguyệt Vị (ít ngọt)
 • Trà Xanh Hoa Lài (10gr)
790,000 đ