Set 8: Nguyệt Cát Tường

Bánh trung thu Tai Thong SET 8: Nguyệt Cát Tường

- Thập cẩm gà quay, tôm ngũ vị và Sò Điệp Trứng muối thượng hạng

- Cà phê mocha vị trà sữa Nhật Bản

- Đậu đỏ kim sa trứng chảy

- Ngọc Cao Nguyên

*** Trà Hoa Cúc Anh Quốc

1,550,000 đ
Set 5: Bách Nguyệt Đăng

Bánh trung thu Tai Thong Set 5 Bách Nguyệt Đăng

Phượng Hoàng Mỹ Vị (180gr)

Sầu Riêng Musang King Thượng Hạng (180gr)

Trà Xanh Đậu Đỏ Azuki Nhật Bản (180gr)

Sen Trắng Trứng Muối Thượng Hạng (180gr)

***Trà Lài Anh Quốc (10gr)

795,000 đ
Set 6 Bách Nguyệt Đăng

Bánh trung thu Tai Thong  - Ngọc Cao Nguyên

- Trà xanh vị Đậu đỏ Azuki

- Sen Trắng Trứng Muối Thượng Hạng

- Thập cẩm gà quay, tôm ngũ vị và Sò Điệp Trứng muối thượng hạng

405,000 đ
Set 12: Hoàng Kim Lưu

Bánh trung thu Tai Thong 

- 8 Bánh cao cấp golden Lava trứng chảy 45gr

950,000 đ