Set 5: Bách Nguyệt Đăng
  • Set 5: Bách Nguyệt Đăng

Bánh trung thu Tai Thong Malaysia

Set 5: Bách Nguyệt Đăng

795,000 đ

Hết hàng

Bánh trung thu Tai Thong Set 5 Bách Nguyệt Đăng

Phượng Hoàng Mỹ Vị (180gr)

Sầu Riêng Musang King Thượng Hạng (180gr)

Trà Xanh Đậu Đỏ Azuki Nhật Bản (180gr)

Sen Trắng Trứng Muối Thượng Hạng (180gr)

***Trà Lài Anh Quốc (10gr)

Bỗ lễ hộp bao gồm 4 vị bánh và một hộp trà:

Phượng Hoàng Mỹ Vị (180gr)

Sầu Riêng Musang King Thượng Hạng (180gr)

Trà Xanh Đậu Đỏ Azuki Nhật Bản (180gr)

Sen Trắng Trứng Muối Thượng Hạng (180gr)

***Trà Lài Anh Quốc (10gr)