CENDOL SỮA DỪA THƯỢNG HẠNG

Bánh trung thu Tai Thong Cendol sữa dừa thượng hạng

180gr/cái

180,000 đ
THẬP CẨM SEN TRẮNG TÔM NGŨ VỊ, CHÀ BÔNG GÀ

Bánh trung thu Tai Thong truyền thống THẬP CẨM SEN TRẮNG TÔM NGŨ VỊ, CHÀ BÔNG GÀ

180g/cái

190,000 đ
TRÀ XANH VÀ ĐẬU ĐỎ AZUKI

Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống Trà xanh và đậu đỏ Azuki

180g/bánh

180,000 đ
NGỌC BÍCH TRỨNG DẺO THƯỢNG HẠNG

Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống NGỌC BÍCH TRỨNG DẺO THƯỢNG HẠNG

180g/bánh

180,000 đ
THẬP CẨM GÀ QUAY, TÔM NGŨ VỊ VÀ SÒ ĐIỆP TRỨNG MUỐI

Bánh trung thu Tai Thong THẬP CẨM GÀ QUAY, TÔM NGŨ VỊ VÀ SÒ ĐIỆP TRỨNG MUỐI

180g/bánh

190,000 đ
SEN TRẮNG THUẦN KHIẾT TRỨNG MUỐI

Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống Sen trắng thuần khiết trứng muối

180g/bánh

180,000 đ
SEN TRẮNG, MUỐI, TÔM KHÔ, CHÀ BÔNG GÀ

Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống Sen trắng, muối, tôm khô, chà bông gà

180g/bánh

190,000 đ
NGỌC CAO NGUYÊN

Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống NGỌC CAO NGUYÊN

180g/ bánh

180,000 đ
KIM SA TRỨNG CHẢY

Bánh trung thu Tai Thong nướng truyền thống KIM SA TRỨNG CHẢY

45g/bánh

150,000 đ