SET 14 : Hoàng Kim Lưu

Bộ lễ hộp bao gồm 8 bánh lava:

 • Lava Trứng muối: 4pcs x 50gr
 • Lava Chocolate: 2pcs x 50gr
 • Lava Phô Mai: 2pcs x 50gr
950,000 đ
SET 11 : Hoàng Kim Lưu

Bộ lễ hộp bao gồm 8 bánh Lava:

 • Lava Trứng muối : 2pcs x 50gr
 • Lava Trà Xanh: 2pcs x 50gr
 • Lava Chocolate: 2pcs x 50gr
 • Lava Phô Mai: 2pcs x 50gr
950,000 đ
Set 13: Hoàng Kim Lưu
 • Lava Trứng muối : 4pcs x 50gr
 • Lava Trà Xanh: 2pcs x 50gr
 • Lava Phô Mai: 2pcs x 50gr
950,000 đ
Set 12: Hoàng Kim Lưu

Bộ lễ hộp bao gồm 8 bánh lava:

 • Lava Trứng muối : 4pcs x 50gr
 • Lava Trà Xanh : 2pcs x 50gr
 • Lava Chocolate : 2pcs x 50gr
950,000 đ